Musictheory.net

Musitheory.net sisältää paljon erilaisia musiikin teoriaan liittyviä harjotteita, joita voi jakaa linkkeinä kuorolaisille ja kuorolaiset voi harjoitella tiettyjä teoriataitojaan itsenäisesti netissä.

Aiheista on sekä luentomateriaaleja (englanniksi), että itsenäisesti tehtäviä tehtäviä. Myös tehtävien termit on englanniksi, mutta ne oppii nopeasti, jos suomenkieliset termit on edes jollain tavalla tuttuja.

Kaikkien tehtävien vaikeusastetta voi säätää erittäin vapaasti ja myös tehtävän suoritustapaa (esimerkiksi tuleeko sointukuuntelutehtävissä äänet peräkkäin vai kerralla) voi säätää. Myös sävellajeja ja nuottiavainvaihtoehtoja voi muuttaa.

Samat sisällöt on saatavilla myös mobiiliappina iOS-laitteille (Luennot appina Theory Lessons ja tehtävät appina Tenuto). Apit ovat maksullisia.

Opettaja voi käytätä sivustolta löytyvää Exercise Customizeria, millä voi tehdä valmiita linkkejä sopivan tasoisiin tehtäviin. Tehtävistä voi myös tehdä haasteita, joissa voi kilpailla joko parhaista ajoista tai eniten oikeita vastauksia tietyssä ajassa. Näitä voi myös käyttää “tenttinä” ja pyytää oppilasta palauttaa tehtävästä saatava suorituskoodi, jonka opettaja voi tarkistaa.

Esimerkkitehtäviä:
Sointujen tunnistus (kolmisoinnut, murtosointuna ja kokonaisena)
Sointujen tunnistus (kolmi- ja nelisoinnut, murtosointuna ja kokonaisena)
Sointujen tunnistus (kolmi- ja nelisoinnut, vain kokonaisena sointuna)